nl en

Zonnepanelen voor De la Gente Guatemala

Zonnepanelen voor De la Gente Guatemala
44%
€ 2084.85 ingezameld
Projectwaarde: €4775

BOER ZOEKT ZON PROJECT

De la Gente, waarvan we onze koffiebonen betrekken, is een coöperatie die eerlijke prijzen betaalt en helpt de leefomstandigheden van de koffieboeren te verbeteren. Bij het verwerken van de gedroogde koffiebonen is elektriciteit nodig, die nu afkomstig is van een elektriciteitscentrale. Door gebruik te maken van zonne-energie, dalen zowel de kosten als de belasting op het milieu. Een win-winsituatie dus. Help jij mee met de aanschaf van zonnepanelen voor de koffieboeren van De la Gente?

Ontvanger Timoteo vertelt
Ik ben Timoteo een van De La Gente’s micro koffieboeren en bestuurslid van de San Miguel Escobar Cooperatie. Om onze groeiende cooperatie efficienter en duurzamer te maken zijn we van plan om dit zonne-panelen project uit te voeren. Eerder dit jaar is met De La Gente’s steun geïnvesteerd in de bouw van een bedrijfshal voor twee koffie-dorsmachines en een industriële koffie-sorteermachine. Waar mogelijk willen wij voor ons productieproces en machines gebruik maken van duurzame energieopwekking. Zonne-energie is een uitstekende optie voor de San Miguel Escobar Cooperative. Er is bij ons volop zon! Met een 10 jaar productgarantie, 25 jaar lineaire garantie op het vermogen, en de mogelijkheid om de panelen en omvormer eenvoudig te kunnen verhuizen naar nieuwe locaties, zien wij dit als een goede mogelijkheid om de productie van De La Gente specialty koffie steeds milieuvriendelijker en efficienter te maken.

Project-begeleiding (DE LA GENTE)
De La Gente (DLG) genereert economische kansen voor koffie boeren en hun leefgemeenschappen door uitsluitend samen te werken met mico-coöperaties die hoge kwaliteit specialty koffie verbouwen.

DLG heeft 2 belangrijke programma’s :

1) Koffie- De De la Gente Koffie staat voor geweldige koffie die een positieve sociale impact heeft. Onze koffie bedrijf creëert directe verbindingen met afnemers en consumenten, en is een bron van verbeterde inkomsten voor de kleine boeren waarmee we samenwerken.

2) Coöperatie Assistentie – De la Gente helpt coöperaties aan het bouwen van hun capaciteiten en perspectief, zodat ze autonome democratische en winstgevende organisaties kunnen worden die zorgdragen voor een duurzaam inkomen en ondersteuning van de cooperatie-leden. Door training en financiering, bieden wij de toegang tot de kennis en de middelen (die anders niet beschikbaar zijn) aan de cooperatiieboeren dat ze nodig hebben voor succes .

Café Artesanal San Miguel Entre Volcanes de Antigua (San Miguel Cooperative), San Miguel 
Escobar, Guatemala (Begunstigden)

Project-kosten
Levering en montage van 5 zonnepanelen + een omvormer (*)

Totale kosten                                                                             € 4.775

(*) De omvormer zorgt dat de gelijkstroom van de zonnepanelen wordt omgezet in wisselstroom.

De la Gente is voornemens om 75% van de totale projectkosten (€ 3.580) aan de coöperatie te doneren, en de financiering van de resterende 25% (€1.195) te verstrekken als een micro-krediet met een lage rente. Deze werkwijze bevordert de financiele draagkracht van de coöperatie alsmede motiveert het de cooperatieleden te zorgen voor een goed beheer en onderhoud van de zonne-panelen en bijbehorende installatie.